# فراموشت_می_کنم

بود و نبودت

    نمیدانستم نبودنت هم   مانند بودنت ب این آسانی   عادت میشود!   دیگر هیچ شک و دلهره و ناراحتی ای   بخاطر تو ندارم   پس برایم خوشحال باش      
/ 9 نظر / 33 بازدید