بی تو (شعری از دبیر ادبیاتم خانم یاری میانه)

ابری کوه در برم

زنگ فراموشی سپرد

شاید که صبر می کند

اشکی که از چشم گریخت

بی تو صدای مرده ام

واژه ای که شکسته است

رنگ سراب می شوم

تا به سراب می روم

بیا که این سبز نگون به انتها کشید مرا

به ابتدا برد ترا

 

/ 7 نظر / 36 بازدید
محمد

"قلب" مهـــمانخانه نیست ، که آدمــــها بیایند ... دو سه ساعت ، یا دو سه روزی توی آن بمانند و بعد بروند ! "قلب" لانه ی گنجشک نیست که در بهـــار ساخته بشود ، و در پائـــیز ، باد آن را با خودش ببرد ! "قلب" ؟! راستش نمیدانم چیست ! امــــا این را میدانم که جای آدمـــــهای خیلی خوب است ..

پری

همه دردم این بود عشقش بودم وقتایی که عشقش نبود . . . ! .

naghi

زندگــــــی بــــــاور میخــــــواهد ... آن هــــــم از جنــــــسِ امیــــــد ... کــــــه اگــــــر سختــــــیِ راه ... بــــــه تــــــو یکــــــ سیلــــــی زد ... یــــــک امیــــــد از تــــــه قلبــــــ بــــــه تــــــو گویــــــد کــــــه خــــــدا هستــــــ هنــــــوز ...

M...R

کسی چه میداندتکرارتو چقدلذت بخش است درست مانندنفسهایم...

زرین قلم

[گل]به شهر کوفه در محراب طاعت علی شد کشته در حال عبادت ز پـور ملجم مردود کافر بخون شد غوطه ور ساقی کوثر — اَللهُمّ الْعَن قتَلهَ اَمیرالمؤمنین[گل]

محمد

تنهایی یعنی یه وقتهایی هست میبینی فقط خودتی و خودت! رفیق داری… همــــــــدرد نداری! . خانواده داری… حمــــــــایت نداری! . عشق داری… تکیـــــــــه گاه نداری! . مثل همیــــشه…. همه چــــــی داری… و هیـــــچی نداری!

حسن

پر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیست... از بس که گره زد به گره حوصله ها را..